2020-08-11

mediaLAB

 


MediaLAB je otvoreni novomedijski laboratorij kritičke digitalne umjetnosti, a koji se realizira kao suradnički i nehijerarhijski umjetnički studio za stvaranje, razmjenu i diskusiju recentne digitalne umjetnosti i pratećih paradigmi. Temeljna ideja mediaLAB-a je propitati, razumjeti i zrcaliti trenutne tehno-socio-ekonomske sustave koji omogućuju i/ili uvjetuju kulturološke okvire novomedijskog stvaralaštva, te pružiti podršku svim autoricama/ima (ne)umjetnicama/ima koje/i slobodnim softverom otvorenog koda, permisivnim licencama i suradničkim eksperimentalnim stvaralaštvom žele istražiti pred-koncipirane novomedijske standarde, njihove posljedice i potencijalna intersekcijska izvorišta.

Inicijalnim sastancima mediaLAB-a zajedničkim doprinosima ustanovljen je manifesto programa, uz utvrđivanje okvirnih modela i medija suvremenog otvorenog, suradničkog modela novomedijskog kulturnog stvaralaštva. Dugoročan cilj programa je podržati nezavisno, nekomercijalno i kritičko digitalno umjetničko stvaralaštvo, s naglaskom na digitalnoj vizualnoj, video i mrežnoj umjetnosti, te hakerskom suradničkom ethosu i su-djelovanju marginaliziranih skupina.

Sudjelovanje je potpuno besplatno, i otvoreno svima zainteresiranima za novomedijsko umjetničko stvaralaštvo (a posebice onima bez prethodnog iskustva sa slobodnim softverima i umjetničkim digitalnim formama te pojedinkama/cima koje/i nisu već uključene/i u institucionalne tehničke i/ili umjetničke programe i tradicionalne društvene strukture).

Prijave su obavezne na info@hacklab01.org

 


https://pads.ccc.de/manifest-odu
https://pads.ccc.de/sda-manifesto
MediaLAB is an open new media laboratory for critical digital art creation, realized as a collaborative, non-hierarchical art studio for contemporary digital art & paradigm discussion, exchange and creation. The base idea of mediaLAB is to inquire, understand and act on current techno-socio-economical systems which dis/enable a cultural framework for new media creation. The program wishes to support any and all authors (both artists and "non-artists") interested in creating via a collaborative, experimental workflow, by means of free, open source software and permissive licensing, while inquiring on pre-conceived new media standards, their repercussions and potential intersectional grounds.

MediaLAB initial meetups have collaboratively defined the program manifesto, and contributed to outlining general models / mediums of contemporary, open, collaborative modes of new media cultural creation. The long-term aim of the program is to provide support for the independent, non-commercial, critical digital art production; activated via diverse marginalized groups' creative incentives, based primarily on digital visual, video and networked art and the hacker collaborative ethos.

Program participation is completely free and open to everyone curious about new media art (especially to those without previous free software and digital art experience, and any individuals excluded from institutional tech/art programs and traditional societal structures).

To participate, apply at info@hacklab01.org

Noviji Post Stariji Post