2021-01-23

23.01.2021 - GlitchLAB

Scroll down for English
Pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje na
besplatnim online DIWO Glitch Art radionicama s ciljem traženja, dokumentiranja, kataliziranja i dijeljenja začudnih i estetičnih grešaka u digitalnim formatima statičnih i pokretnih slika. 

Termini se odvijaju subotama od 17:00 do 20:00h, online na hacklab01.org , s prvim terminom u subotu 23.01.2021.

Prijave nisu obvezne, ali su poželjne, putem: info@hacklab01.org  


Radionice će obraditi sljedeće teme:

- reinterpretacijske umjetničke metode i tehnike
- slikovni i video formati, kodeci, spremnici
- izazivanje grešaka u digitalnim sustavima


Za sudjelovanje je potrebno imati:

- osobno računalo s mrežnom vezom i mikrofonom i/ili web kamerom
- nešto strpljenja i visoku toleranciju na frustracije
- volju za eksperimentalan rad slobodnim softverom


Za sudjelovanje
nije potrebno:

- snažno računalo ili neki specifičan operativni sustav
- skup i / ili piratski vlasnički softver
- iskustvo s digitalnim medijem

 

Hacklab01 je projekt AKC i umjetničke organizacije Format C , financijski podržan sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Zaklade “Kultura Nova” i Grada Zagreba.


DIWO - Do it With Others - uradi s drugima

Glitch art - prenamjena elektronskih grešaka u umjetničke svrhe

**English**

GlitchLAB

Everyone is invited to participate in a series of free online DIWO Glitch Art workshops with the aim of finding, documenting, catalyzing and sharing errors in digital video and images.

The sessions will take place online at hacklab01.org, every Saturday 17:00 - 20:00 Zagreb time (GMT+1), starting on Saturday Jan 23rd 2021.


Applications aren't mandatory but are optimal:
info@hacklab01.org  


The workshops will cover the following topics:

- reinterpretative artistic methods and techniques
- image and video formats, codecs, containers
- agitating errors in digital systems

 

To participate you need:

- a personal computer with a network connection, microphone and / or a webcam
- a bit of patience and a high tolerance to frustration
- a drive to create experiment in libre software processes

 

To participate you won't need:

- a powerful computer or a particular operating system
- expensive and / or pirated proprietary software
- experience with digital media


DIWO - Do it With Others

Glitch art - repurposing electronic errors into art

Noviji Post Stariji Post