2012-04-11

Solarbotik prezentacija i radionica Ralfa Schreibera

ralf

Prezentacija / Hacklab01, AKC Medika 19. travanj 2012, u 20 sati
U prostorijama Hacklaba01, njemački umjetnik Ralf Schreiber, http://www.ralfschreiber.com, održat će informalnu prezentacijusvog rada sa solarnom mini robotikom i DIY zvučnim uređajima.Pozvani ste da nam se pridružite!

Radionica / I_MM lab, SC 20.-2 2. travanj 2012
“Elektronička stvorenja”(samovoljna, autonomna i analogna elektronika)
Ljudi su navikli da oživljuju svijet oko sebe i pripisuju atribute živihstvorenja na tehničke artefakte. Fascinantno je promatrati ili čak“komunicirati” sa “life like” uređajima. Najjednostavnijji način za kreiranjei građenje takvih uređaja i robota je uporabom analognih oscilatorskihsklopova. Oscilacije mogu biti zadržane i kao rezultat toga, događaju sejednostavne interakcije i može se simulirati ponašanje jednostavnihneuronskih mreža.

Na ovoj radionici, polaznici mogu konstruirati različite jednostavne“life like” uređaje, koji će proizvesti male pokrete ili sitne i različite uzorkezvukova, koji podsjećaju na zvukove ptica i insekata. Polaznici će postatiprisni sa posebnom estetikom visoko osjetljivih elektroničkihsklopova, koji zahtjevaju minimalnu pogonsku energiju.

Više informacija o radionici na http://wowm.org/uz/?lang=hr

Noviji Post Stariji Post