2019-03-23

mediaLAB

umjetnost radna grupa

// Scroll for English

vrijeme: inicijalni sastanak 23. ožujka 2019. u 18h, te svake druge subote
mjesto: hacklab01, AKC Medika, Pierottijeva 11, Zagreb (i online)
kontakt: dina@hacklab01.org

MediaLAB je otvoreni novomedijski laboratorij kritičke digitalne umjetnosti, a koji se tijekom 2019. realizira kao suradnički i nehijerarhijski umjetnički studio za stvaranje, razmjenu i diskusiju recentne digitalne umjetnosti i pratećih paradigmi. Temeljna ideja mediaLAB-a je propitati, razumjeti i zrcaliti trenutne tehno-socio-ekonomske sustave koji omogućuju i/ili uvjetuju kulturološke okvire novomedijskog stvaralaštva, te pružiti podršku svim autoricama/ima (ne)umjetnicama/ima koje/i slobodnim softverom otvorenog koda, permisivnim licencama i suradničkim eksperimentalnim stvaralaštvom žele istražiti pred-koncipirane novomedijske standarde, njihove posljedice i potencijalna intersekcijska izvorišta.

Cilj inicijalnih sastanaka mediaLAB-a jest zajedničkim doprinosom ustanoviti pravila (manifesto) programa, te utvrditi okvirne modele i medije suvremenog otvorenog, suradničkog modela novomedijskog kulturnog stvaralaštva. Dugoročan cilj programa je podržati nezavisno, nekomercijalno i kritičko digitalno umjetničko stvaralaštvo, s naglaskom na digitalnoj vizualnoj, video i mrežnoj umjetnosti, te hakerskom suradničkom ethosu i su-djelovanju marginaliziranih skupina.

Sudjelovanje je potpuno besplatno, i otvoreno svima zainteresiranima za novomedijsko umjetničko stvaralaštvo (a posebice onima bez prethodnog iskustva sa slobodnim softverima i umjetničkim digitalnim formama te pojedinkama/cima koje/i nisu već uključene/i u institucionalne tehničke i/ili umjetničke programe i tradicionalne društvene strukture).

Za sudjelovanje je načelno potreban vlastiti prijenosnik, no zainteresirane/i sudionice/i koje/i nemaju vlastiti uređaj, dobrodošle/i su prijaviti se za korištenje hacklabovog računala na e-mail dina@hacklab01.org.
MediaLAB se odvija na dvotjednoj bazi, svake druge subote, počev sa 23.3.2019. u 18h (te prema dogovoru i mogućnostima radne skupine).

English

time: initial meetup - March 23rd 2019, 6pm (followed by every second Saturday)
place: hacklab01, AKC Medika, Pierottijeva 11, Zagreb (& online)
contact: dina@hacklab01.org

MediaLAB is an open new media laboratory for critical digital art creation, realized in 2019 as a collaborative, non-hierarchical art studio for contemporary digital art & paradigm discussion, exchange and creation. The base idea of mediaLAB is to inquire, understand and act on current techno-socio-economical systems which dis/enable a cultural framework for new media creation. The program wishes to support any and all authors (both artists and "non-artists") interested in creating via a collaborative, experimental workflow, by means of free, open source software and permissive licensing, while inquiring on pre-conceived new media standards, their repercussions and potential intersectional grounds.

The aim of mediaLAB initial meetups is to collaboratively define the program guidelines (in a manifesto format), and to define general models / mediums of contemporary, open, collaborative modes of new media cultural creation. The long-term aim of the program is to provide support for the independent, non-commercial, critical digital art production; activated via diverse marginalized groups' creative incentives, based primarily on digital visual, video and networked art and the hacker collaborative ethos.

Program participation is completely free and open to everyone curious about new media art (especially to those without previous free software and digital art experience, and any individuals excluded from institutional tech/art programs and traditional societal structures).

To participate, authors generally need own laptops, while those who are interested but cannot bring their PC - are welcome to apply for one to be provided by hacklab01 (contact: dina@hacklab01.org).
MediaLAB sessions are to be realized every second Saturday, starting from 6pm on 23rd of March, 2019 (and eventually will be adapted to the availability of the work group).

Noviji Post Stariji Post