2019-03-29

PET - 29.3. - French Data Touch

umjetnost izložba art 836 /g

Art 836/G galerija vam predstavlja rad French Data Touch umjetnice Albertine Meunier

Možete pogledati AV rad 29.3.2019. od 19 do 21 sati, 30.3.2019 od 14 do 18 sati te 31.3.2019 po dogovoru na mejl medikidsart@gmail.com

//scroll down for English//

U vrijeme kada je zlouporaba naših osobnih podataka bila otkrivena javnosti kroz skandal Facebook / Cambridge Analytica, Albertine Meunier, digitalna umjetnica, postavlja pitanja o korištenju interneta i to ovaj put u pjesmi! Njen prvi EP pogađa u sridu. Ona se bavi humorom, promjenjivim i nestašnim kratkim pričama u kojima je naš odnos s najgorim i najboljim prijateljima, GAFA ( Google, Apple, Facebook, and Amazon), predstavljen kroz glazbu.

A ako je pjevanje najbolji način emitiranja i izazivanja ponekad osjetljivih tema koje uključuju nove digitalne tehnologije, French Data Touch je skup pjesama sastavljenih i napisanih posebno da bi govorilo s lakoćom i pomakom o podatcima, umjetnoj inteligenciji i tehnologijama koje nas okružuju.

U galeriji ćete moći čuti i vidjeti French Data Touch i pogledati kratki dokumentarni film o umjetnici.

albertinemeunier.net/

Albertine Meunier, francuska umjetnica, prakticira digitalnu umjetnost od 1998. godine, a posebno je sklona koristiti Internet kao izvor. Ona sama se definira kao internet umjetnik. Njeni radovi preispituju, kako kritički tako i zaigrano, velike online aktere, kao što su Google, Facebook i Twitter, kao i naše novo okruženje puno tranzistora i mikroprocesora, gdje živimo pri brzini optičkih mreža. Ovaj online svijet koji Albertine zna tako dobro postaje njena sirovina za kreativnost i istraživanje. U svom istraživanju i u svojim djelima, ona pokušava otkriti nevidljivu poeziju svih digitalnih stvari.

Njezina želja da oblikuje i ritam nevidljivih i neprimjetnih aspekata Interneta dovela je do njezine jedinstvene perspektive, gdje su tehnika i poezija uključeni u neočekivani odnos. Dok istražuje ovaj novi svijet koji se oblikuje, mnoga njezina djela dovode u pitanje prostor i vrijeme: prostor kao fizičko i digitalno mjesto, i tu i tamo i stoga kvantno; vrijeme kao životni vijek; prostor i vrijeme kao mjesto za pamćenje.

Svojim naizgled praktičnim pristupom, Albertine nas vodi na zaigrano, drsko i poetsko putovanje. Igrajmo se malo s internetom … zahvaljujući Albertini.


Cklus izložbi Galerije Art 836/G u 2019.godini organizira CSDVU, a podržavaju AKC Medika i Grad Zagreb

—-
Gallery Art 836/G is happy to present you work French Data Touch by Albertine Meunier

You can see the artwork on 29th March 2019 from 7 pm to 9 pm, and on 30th March from 2 pm to 6 pm, and on 31st March by appointment only via medikidsart@gmail.com

At a time when the misuse of our personal data has been revealed to the public through the scandal Facebook / Cambridge Analytica, Albertine Meunier, digital artist, questions once again our uses of the Net and this time in song! Her first EP falls right. She distills with humor, shifting and mischievous short stories where our relationship with our worst and best friends, the GAFA, are set to music. And if singing was the best way to broadcast and evoke sometimes sensitive topics that involve the new digital technologies.

French Data Touch is a set of songs composed and written specifically to speak with lightness and shift of the data, the artificial intelligence and the technology that surrounds us.

At the gallery you will be able to hear them and also to see short documentary about the artist.

Albertine Meunier, a French artist, has been practicing digital art since 1998 year, and it is especially prone to use the Internet as a source. She defines herself as an internet artist. Her works reconsider, both critically and playfully, great online acters, such as Google, Facebook and Twitter, as well as our new environment of many transistors and microprocessors, where we live at the speed of optic networks. This online world that Albertine knows so well becomes her raw substance for creativity and research. In her research and in her works, she is trying to reveal the invisible poetry of all digital things. With her seemingly hands-off approach, Albertine leads us on a playfully, impertinently and drolly poetic journey. Let’s play a bit with the Internet… thanks to Albertine.

albertinemeunier.net/

art836g.tumblr.com/

2019 series of exhibitions in Art 836/G Gallery is organized by CSDVU, and supported by AKC Medika and City of Zagreb.

Noviji Post Stariji Post