2020-08-14

hackn3t

English

Hackn3t poziv na online rezidencije

Hackn3t je online rezidencijalni program s ciljem prikazivanja svakodnevne digitalne umjetničke, programerske, ili druge kreativne tehnološke prakse u obliku mrežnih konferencijskih poziva otvorenih javnosti.

Pozivamo sve zainteresirane da pošalju prijedloge vlastitih performansa, artist-talkova, predavanja, radionica (...) koji će se odvijati na hacklabovoj mrežnoj infrastrukturi te pod permisivnom licencom ostati dostupni na mreži.

Nakon poboljšanja epidemioloških i prostornih uvjeta hackn3t će se, uz mrežni, opet početi odvijati i u fizičkom prostoru.

Autorska naknada za rezidencijalno gostovanje je maksimalno ukupno 2200HRK, isplativo po autorskom ugovoru ili računu. Visina naknade ovisi o vrsti angažmana i trajanju rezidencije. Kako ne želimo limitirati formate i potičemo raznolikost prijava molimo da željenu naknadu navedete u prijavi.

Primjeri naknada:

  • jednovečernji performans ili artist talk: 300 kn
  • višednevna radionica s performansom (primjer na linku): maksimalan iznos.

Prijave nisu tematski ograničene - misli vodilje su novi mediji i hakiranje, ali razmotrit ćemo sve prijave.


Prijaviti se može na email adresu info@hacklab01.org sa predmetom “Prijava na hackn3t rezidenciju”. Prijava mora sadržavati:

  • ime i prezime
  • lokacija
  • vremenski okvir (kada se odvija i koliko dugo traje)
  • autorska naknada (max. 2200HRK bruto2)
  • kratka biografija (ne CV ;))
  • web stranica (primjer rada)
  • prijedlog (opis materijala za prezentaciju na našoj platformi)

Za sve dodatne upite javite se na info@hacklab01.org.

Hackn3t koristi VPS serversku infrastrukturu i BigBlueButton slobodno softversko rješenje za prikazivanje sadržaja. Rezidenti_ce se obvezuju osigurati adekvatnu internetsku vezu (min 1.5 Mbit upload, 5 Mbit za HD sadržaj), te posvetiti vrijeme za upoznavanje s platformom prije početka same rezidencije. Program se odvija na engleskom jeziku.

Sretno! ;)

Hacklab01 je projekt AKC Attack i umjetničke organizacije Format C, financijski podržan sredstvima Ministarstva kulture RH, Zaklade “Kultura Nova” i Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba.

Noviji Post Stariji Post