2017-04-04

Sub 8.4. - Fizika elementarnih čestica i kreativno kodiranje

talk radionica umjetnost znanost fizika cern

Image credit: CERN (http://copyright.web.cern.ch/)

[scroll down for English]

Istraživanja u CERN-u duboko su povezana s digitalnom umjetničkom praksom. Algoritmi koji se koriste za razumijevanje digitalnih signala u pokusima vrlo su slični metodama koje se koriste u obradi digitalnih slika i videa. Nadalje, znanstvenici posjeduju određenu razinu razumijevanja stvarnosti, a umjetnici mijenjaju njena pravila kako bi kreirali nove svemire i novi smisao. Umjetnička kreativnost možda je upravo ono što znanosti treba kako bi napredovala u razumijevanju svemira putem proširivanja granica našeg znanja, ali i javnog širenja znanstvene spoznaje. Što više rastežemo načine razmišljanja, lakše zamišljamo mogućnosti među kojima se možda nalaze iduće znanstveno otkriće ili umjetnička revolucija. Razgovor će pratiti mini-radionica o vizualizaciji u fizici elementarnih čestica. Umjetnici će mozgati o novim idejama kako bi fiziku elementarnih čestica približili javnosti, naročito u umjetničkoj praksi. Preporučuje se donošenje vlastitog prijenosnika.

O voditelju

Yetkin Yilmaz je fizičar elementarnih čestica i medijski umjetnik. 10 godina radio je u CERN-u na CMS pokusu te paralelno producirao medijske projekte. Trenutno radi u Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire u Francuskoj i organizira "Scope" amaterske radionice kodiranja s Nogozon kolektivom u Parizu.

Sub, 8.4., 17:00, hacklab01, ulaz slobodan

https://vimeo.com/user2247093 https://www.facebook.com/groups/1502730510045440 https://www.facebook.com/nogozon

Izlaganje se odvija na engleskom jeziku.

Particle Physics and Creative Coding

The studies at CERN are deeply connected to what digital artists do. The algorithms used for understanding the digital signals in the experiments are very similar to methods that are used in image and video processing. Furthermore, scientists have a certain level of understanding of reality, and the artists can stretch the rules of this reality to create new universes, new senses. In fact the creativity of the artists may be what the science needs to move forward in understanding the universe, both in terms of extending the frontiers of our knowledge, and in terms of spreading the scientific perception to the masses. The more you can stretch the ways of thinking, the easier you imagine possibilities, and among those possibilities one may become the next discovery in science or the next revolution in arts. The talk will be followed by a mini-workshop on visualization of particle physics. The artists will brainstorm on new ideas to make particle physics more accessible for public, particularly in the artistic ground. Bringing laptops is encouraged.

Yetkin Yilmaz is a particle physicist and a media artist. He has worked for the CMS experiment at CERN for 10 years, while producing media art projects in parallel. At the moment he works at Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire in France, and organizes the Scope amateur coding workshops with the Nogozon collective in Paris. https://vimeo.com/user2247093 https://www.facebook.com/groups/1502730510045440 https://www.facebook.com/nogozon

Sat, Apr. 8th, 5PM, hacklab01, free admission

Noviji Post Stariji Post