2018-09-27

Čet - 27.9.18 - Hakerske baze: replikabilna životna & radna infrastruktura za radikalnu teoriju i praksu

talk anarhizam hakiranje hackbases postkapitalizam insfrastuktura hackn3t

Hackbases - Hakerske baze: replikabilna životna & radna infrastruktura za radikalnu teoriju i praksu

Hakeri - kao tehnolozi, teoretičari, umjetnici i pretpostavljena avangarda, također rade "bullshit" poslove [D.Graeber: "Bullshit jobs"] kako bi opstali. Većina ne samo da živi život podređen logici recentnih neoliberalnih kapitalističkih društava, već ih i unapređuju.

Zbog svoje uvjetovanosti politikom financiranja, trenutni tipovi institucija koji nude potencijal za razvoj mehanizma promjene - nevladine ili akademske organizacije, "etički" startupi, kao i trenutni hackerspaceovi - nedovoljni su za da bi se ta promjena dogodila za većinu.

Dodatno, već ograničeni resursni kapaciteti [carrying capacity] tih institucija, u pogledu prenošenja i skaliranja - često su izloženi sustavnoj opasnosti upravo proporcionalno mjeri u kojoj je njihov rad transformativan. To se očituje u zatvaranju sveučilišnih humanističkih programa diljem svijeta, ciljanoj razgradnji regulatornih agencija, kampanjama diskreditiranja nevladinih organizacija itd.

Međutim, hackbases - "hakerske baze" ili samo "baze" - mogu ponuditi upravo onaj kritično potreban, prenosiv i održiv model rada i življenja koji bi svima omogućio život integralne političke i tehničke prakse na dobrovoljnoj osnovi [opt-in] i uz puno zaposlenje [full-time].

Ovi prostori za hakiranje, teoriju, umjetničku, političku praksu i život [live-in] - eksperimentiraju, razvijaju i nude nove temelje za pobunu - ne bi li preokrenuli negativan trend kojime tehnologija transformira društva i prirode.

https://totalism.org/

Čet - 27.9.18, 19:00 - hacklab01, AKC, Pierottijeva 11, Zg, ulaz slobodan

Hackbases: replicable live and work infrastructure, for radical theory and practice

Hackers - as technologists, theorists, artists - the oft-supposed vanguard, too labour in "bullshit jobs" to subsist. In majority, their lives are subsumed by the logic of current neoliberal capitalist societies, and actually further those agendas.

Arising from their fund-politics entanglement, the current institutional types potentially offering significant change potential - non-governmental or academic organisations, "ethical" startups, as well as current hackerspaces - are insufficient to facilitate that for the many.

In addition, the already limited carrying capacity these vehicles offer, as per their limited replicability/scalability, often seems to be in systemic danger proportionally to how much their work is transformative. This is evident in worldwide closures of humanities academic departments, targeted dismantlings of regulatory agencies, smear campaigns against NGOs, etc.

Hackbases however, could be the critically missing, replicable, resilient subsistence and work infrastructure model, to enable general "opt-in" full-time lives of integral political and technical practice.

These live-in hack-theory-art-politics spaces are experimenting with, developing, and currently offering new foundations for an insurgence - to shift the negative trend of how technology is redefining societies and natures.

https://totalism.org/

Thu 27.9.18. 19:00 @ hackab01, AKC, Pierottijeva 11, Zg, free

Noviji Post Stariji Post